bulbaorr
[hajózás]
bulbous bow
[inland navigation]
Definíció:

A hajótest részét képező, a víz alatt a hajó gerince elé nyúló 3 dimenziós szimmetrikus nyúlvány, amelynek célja a hajó hullámellenállásának csökkentése úgy, hogy a hajó haladó mozgása által keltett orrhullám gerince a hajó orrtőkéjénél előbbre kerüljön, aminek következtében az orrtőke környéki lemezeket kisebb járulékos víznyomás terheli. A bulbaorr azonban kis mértékben meg is növeli a hajó súrlódási és alakellenállását. Emiatt bulbaorrt csak olyan hajók esetében célszerű alkalmazni, amelyek huzamos ideig azonos merüléssel és azonos sebességgel haladnak. Ilyen hajók a folyékony és szárazárut szállító tengeri hajók.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Hadházi Dániel