monodepónia
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
monofill
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Kizárólag – a nem veszélyes hulladéknak tekintett – szennyvíziszap és/vagy csatornamű hulladék(ok) elhelyezése céljából létesített lerakóhely.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Juhász Endre