árvízvédelmi biztonság
[árvízvédelem]
flood safety
[flood control]
Definíció:

Az előírásoknak való megfelelés jellemzése, minősítése számadattal, vagy tapasztalati alapon. Számadattal jellemezhető az előírás szerinti kiépítésű, vagy magassági hiányos töltések magassága, a keresztszelvény a biztonsági tényezővel. Egyes helyzetek tapasztalatai alapon minősíthetők, amiket azután számítással is ellenőrizni kell. Ilyenek pl.: ha a folyó meder-elfajulása miatt erősen megközelíti a töltést, vagy a műtárgyon repedések észlelhetők, stb.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos