árvízvédekezési terv
[árvízvédelem]
flood fighting plan
[flood control]
Definíció:

Jogszabályban előírt terv, amelyet védelmi szakaszonként kell elkészíteni. Tartalmaznia kell mindazokat a dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat és egyéb terveket, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek. Ezek vázlatosan: műszaki leírás, áttekintő helyszínrajz, részletes helyszínrajz, hossz-szelvények, jellemző töltés-keresztszelvények, töltésállapot jellemzés, kimutatás a védvonalat keresztező létesítményekről, ezek megvalósulási terveivel és felülvizsgálati jegyzőkönyveivel, a hírközlési és adatátviteli hálózatok ismertetése, segédletek, a szakasz védekezési naplója.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos