árvízkárosult
[árvízvédelem]
flood victim
[flood control]
Definíció:

Az a természetes, vagy jogi személy, akit, vagy amelyet az árvíz következtében kár ért.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos