árvízkár
[árvízvédelem]
flood damage
[flood control]
  • angol szinonimák:
  • flood loss
Definíció:

Az árvíz által elöntött területeken az elöntés következtében keletkező kár. ~ keletkezhet a mederből hullámtérre kilépő víz, valamint a védművek magasságát meghaladó, vagy a védműveket átszakító, a mentesített ártérre kilépő árhullám hatására. Az ~ magába foglalja az elöntött területeken élő és működő természetes és jogi személyek vagyonában, vagy a védművekben bekövetkező értékcsökkenést. Az ~ lehet a vagyonban bekövetkezett tényleges kár, vagy elmaradt haszon, más megközelítésben: közvetlen, ill. közvetett kár.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos