alvógát
[árvízvédelem]
abandoned dike
[flood control]
Definíció:

Elkészülte, vagy rendeltetésének megváltozása miatt hosszú idő óta vízterhelést nem kapott (árvízvédelmi, vagy egyéb) földtöltés. Rendszerint ~ -tá válnak a védővonal módosítása miatt a védelemből kikapcsolt töltésszakaszok, de ~ pl. a Szegedet a város feletti Tisza-szakasz gátszakadásos vízbetöréseitől védő körtöltés is, mert azon 1880. évi elkészülte óta 2001-ig nem volt vízterhelés.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos