kiválogatódás
[hidrobiológia]
selection
[hydrobiology]
Definíció:

A törzsfejlődés egyik legfontosabb irányító tényezője: egyes gének, fajok vagy populációk kiválogatódása eltér szaporodási sajátságaik miatt. A környezetnek nem vagy csak kevéssé megfelelő típusok visszaszorulnak a rátermettebbek elterjednek. Három fő típusa ismert: (1) állandósító (stabilizáló) szelekció, ami a népesség átlagos típusainak kedvez és az eltérések kiküszöbölése felé hat, (2) irányító (progresszív) szelekció, ami a népesség valamely, az átlagostól eltérő típusát juttatja előnybe, így a populáció átalakulását okozza, (3) szétválasztó (diszruptív) szelekció, ami a két vagy több, az átlagostól eltérő típus előnyét biztosítja az átlagos rovására, így a népességet két vagy több új népességre osztja.

Forrás:
  • Dr. Felföldy Lajos (1984) : Hidrobiológia - szavakban, Vízügyi Hidrobiológia 13, VIZDOK, Budapest, p: 250
Szerkesztő/szerző: Borics Gábor