biológiai termelés
[hidrobiológia]
biological production
[hydrobiology]
Definíció:

Jelentheti a szervesanyag aktuális képzését vagy átalakulását bizonyos idő alatt, egységnyi területen vagy térfogatban, de jelentheti egyszerűen az így keletkező szervezetek összességét vagy az élő szervesanyag változását az időben. A biológiai termelés folyamatait a táplálkozási szintek szerint különböztetjük meg. Elsődleges termelés (primer produkció): szervesanyag képzése szervetlenből. Nettó primer produkció: az ökoszisztéma számára hasznos elsődleges szervesanyag. Az anyag és energia átjutása a növényevők szintjére a másodlagos termelés.

Forrás:
  • Dr. Felföldy Lajos (1984) : Hidrobiológia - szavakban, Vízügyi Hidrobiológia 13, VIZDOK, Budapest, p: 250
Szerkesztő/szerző: Borics Gábor