leskálázás
[klímaváltozás]
down-scaling
[climate change]
Definíció:

A globális általános légkörzési modellek térbeli felbontása alacsony, regionális és lokális térskálán az éghajlatot pontatlanul, nem kellően részletezve adják vissza. A globális modellek regionális és lokális térskálán történő pontosítása a leskálázás. A leskálázás legfontosabb eljárása a beágyazott modellek használata. A beágyazott modellek a durvább felbontású GCM-modellek korlátos (pl. kontinensre vagy adott földrajzi régióra korlátozott) tartományába finomabb felbontású, a csapadékfolyamatokat jól leíró modellt illesztenek, amelynek bemenő értékeit a GCM-modellek biztosítják. Az így készült modellek a regionális éghajlati modellek (RCM). A regionális éghajlati modell továbbviszi a beágyazáshoz használt GCM-modell rácspontjainak hibáit és külön adaptálás nélkül eredménye nem lehet megbízhatóbb,  mint a háttérként használt GCM-modellé. Nagyon fontos tehát a háttér modell választása, illetve szükséges a regionális éghajlati modell adaptálása.

Forrás:
  • IPCC AR5 WGI 2013, Bartholy és Schlanger 2004
Szerkesztő/szerző: Nováky Béla