bottom-up és top-down modellek
[klímaváltozás]
bottom-up and top-down models
[climate change]
Definíció:

Az üvegházgáz kibocsátás mérséklésének vizsgálatában alkalmazott módszer. Az alulról építkező bottom-up modell adott kibocsátóra vagy szektoronként becsli a technológiai és nem-technológiai (pl. fogyasztói viselkedés) mérséklés lehetőségeit, figyelembe véve a kibocsátó speciális tevékenységét, technológiai folyamatait, a mérséklés lehetséges technológiáit, mérnöki feladatait és várható költségeit. A felülről építkező top-down modell a stabilizációs kibocsátási forgatókönyvekből indul ki, és bontja le a mérséklés igényét a legfőbb szektorokra (energia, transzport, mezőgazdaság, ipar) figyelembe véve a szektorokban jelentkező igények (fogyasztás) és egyéb adatok (árak, jövedelmezőség, költségek) történeti adatait.

Forrás:
  • IPCC AR4 WGIII 2007
Szerkesztő/szerző: Nováky Béla