területhasználat, a területhasználat változása
[klímaváltozás]
land use and land use change
[climate change]
Definíció:

A használat célja és a gazdálkodás szerint a területhasználat főbb formái: erdő, rét-legelő, szántóföld, gyümölcsös, beépített terület, természetvédelmi terület. A területhasználat változása a földterület használati céljában vagy gazdálkodásában bekövetkező váltás, pl. az erdők mezőgazdasági művelésbe vonásával. A területhasználati váltás hatással van az éghajlatot a sugárzási kényszeren keresztül  befolyásoló számos tényezőre, mint az albedó, a párolgás, a természetes szénforgalom (forrás és nyelő), hatása lokálistól a globálisig terjedhet. 

Forrás:
  • IPCC AR4 WGI 2007
Szerkesztő/szerző: Nováky Béla